YENİ MEVZUAT HABERLERİ

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08.07.2019 t. 30825 s. R.G.)
08.7.2019

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08.07.2019 t. 30825 s. R.G.)

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.

devamını oku>>

Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği (Tebliğ No: TAU/2007 - 001)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
8.7.2019

Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği (Tebliğ No: TAU/2007 - 001)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği (Tebliğ No: TAU/2007-001)nin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

devamını oku>>

Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
08.7.2019

Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2012/12 sayılı Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğin, Tanımlar, Kontrol belgesinin onaylanması aşamasında gerekli belgeler, İthalat aşamasında gerekli belgeler ve Yürütme başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.

devamını oku>>


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/21)
6.7.2019

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/21)

Endonezya yerleşik PT Elegant Textile Industries ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarından gerçekleştirilen 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonu hariç) ve 55.11 Gümrük Tarife Pozisyonları altında kayıtlı sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği) e yönelik olarak damping soruşturması açılmıştır.

devamını oku>>

Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesinin Yeniden Gözden Geçirilmiş Metnine Katılmamız Hakkında Sözleşme (Karar Sayısı: 1291)
5.7.2019

Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesinin Yeniden Gözden Geçirilmiş Metnine Katılmamız Hakkında Sözleşme (Karar Sayısı: 1291)

Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesinin Yeniden Gözden Geçirilmiş Metnine Katılmamız Hakkında Sözleşme

devamını oku>>

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1283) (İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste değiştirilmiştir.)
5.7.2019

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1283) (İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste değiştirilmiştir.)

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste değiştirilmiştir. (Yürürlük: 01.07.2019)

devamını oku>>

Genelge No: 2019/27 (TPS-Cihaz Uygunluk Yazıları)
4.7.2019

Genelge No: 2019/27 (TPS-Cihaz Uygunluk Yazıları)

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı HakkındaTebliğ (İhracat: 2019/5) ile Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19) kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen Uygunluk Yazıları Tek Pencere Sistemine alınmıştır.

devamını oku>>

TS EN 12449 Bakır ve Bakır Alaşımları-Genel Amaçlı Dikişsiz Yuvarlak Borular Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS – 2019/18)
3.7.2019

TS EN 12449 Bakır ve Bakır Alaşımları-Genel Amaçlı Dikişsiz Yuvarlak Borular Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS – 2019/18)

TS EN 12449 Bakır ve Bakır Alaşımları-Dikişsiz Yuvarlak Borular-Genel Amaçlar İçin- standardı iptal edilmiş; yerine TS EN 12449 (Mayıs 2016) Bakır ve Bakır Alaşımları-Genel Amaçlı Dikişsiz Yuvarlak Borular- standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

devamını oku>>

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 02/07/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
3.7.2019

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 02/07/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 02/07/2019 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.

devamını oku>>

Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
3.7.2019

Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinin, Tanımlar, Elektronik ürün senedinin düzenlenmesi ve iptali, Elektronik kayıt kuruluşu lisansı, Elektronik kayıt kuruluşunun görev ve yetkileri ve Borsaların ve lisanslı depo işletmelerinin ortaklığı başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.

devamını oku>>

Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
3.7.2019

Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin, Tanımlar, Yönetim kurulu görev ve yetkileri, Ödeme ve teslim esasları ile takas işlemleri, Borsanın görev ve sorumlulukları, Lisanslı depo işletmeleriyle sözleşme, İş birliği ve Yürütme başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.

devamını oku>>

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü  Sayı : 82858591-724.01.01 Konu : Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük Geçişleri-Gıda Güvenliği  01.07.2019 / 45606131 DAĞITIM YERLERİNE  Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan 29.06.2019 tarihli ve 45521005 sayılı yazı eki Bakü Gümrük Müşavirliğimizin 19.06.2019 tarihli ve 44 sayılı yazısında; 13 Haziran 2019 tarihli Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ‘Gümrük Sisteminde Yeniliklerin Devam Ettirilmesine ilişkin İlave Tedbirler Hakkında’ Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 4 Mart 2016 tarihli ve 1853 No’lu Kararı’nda değişiklik yapıldığı belirtilmiş olup kararın bir örneği ekte iletilmiştir.  Yazıda devamla, söz konusu değişiklik ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi tarafından, ihracatçı ülkeler tarafından tanzim edilen uluslararası anlaşmalarla önceden kabul edilmiş belgeler esasında serbest dolaşıma girişin temin edilmesi ve diğer kamu kurumların elektronik ortamda bilgilendirilmesi; özet beyana ek olarak sunulan belgeler esasında ise serbest dolaşıma girişin temin edilmesi ve önceden verilmiş olan izinlerin kontrol edilmesi işlemleri bağlamında sunulması gerekli veterinerlik, sağlığa uygunluk, bitki sağlığı ve diğer sertifikaların yanında, eşyanın gıda mahsulü olması halinde ‘gıda güvenliği sertifikası’nın sunulması gerektiğine ilişkin husus eklenmiş; bununla birlikle ilgili kuruluşun ‘Gıda Güvenliği Ajansı’ olduğuna ilişkin değişikliğin yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.  Bilgi edinilmesini rica ederim.  e-imzalıdır Ayhan IŞIK Bakan a. Daire Başkanı
3.7.2019

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Sayı : 82858591-724.01.01 Konu : Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük Geçişleri-Gıda Güvenliği 01.07.2019 / 45606131 DAĞITIM YERLERİNE Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan 29.06.2019 tarihli ve 45521005 sayılı yazı eki Bakü Gümrük Müşavirliğimizin 19.06.2019 tarihli ve 44 sayılı yazısında; 13 Haziran 2019 tarihli Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ‘Gümrük Sisteminde Yeniliklerin Devam Ettirilmesine ilişkin İlave Tedbirler Hakkında’ Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 4 Mart 2016 tarihli ve 1853 No’lu Kararı’nda değişiklik yapıldığı belirtilmiş olup kararın bir örneği ekte iletilmiştir. Yazıda devamla, söz konusu değişiklik ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi tarafından, ihracatçı ülkeler tarafından tanzim edilen uluslararası anlaşmalarla önceden kabul edilmiş belgeler esasında serbest dolaşıma girişin temin edilmesi ve diğer kamu kurumların elektronik ortamda bilgilendirilmesi; özet beyana ek olarak sunulan belgeler esasında ise serbest dolaşıma girişin temin edilmesi ve önceden verilmiş olan izinlerin kontrol edilmesi işlemleri bağlamında sunulması gerekli veterinerlik, sağlığa uygunluk, bitki sağlığı ve diğer sertifikaların yanında, eşyanın gıda mahsulü olması halinde ‘gıda güvenliği sertifikası’nın sunulması gerektiğine ilişkin husus eklenmiş; bununla birlikle ilgili kuruluşun ‘Gıda Güvenliği Ajansı’ olduğuna ilişkin değişikliğin yürürlüğe girdiği bildirilmiştir. Bilgi edinilmesini rica ederim. e-imzalıdır Ayhan IŞIK Bakan a. Daire Başkanı

NCTS Transit refakat belgelerinde Hareket ve Varış işlemlerine ve Tır karnesi (Volet 1-Volet2) işlemlerinin tamamlanmasına müteakip (boşaltma, yükleme, muayene vb.) söz konusu transit refakat belgelerinin ve Tır karnelerinin periyodik (Günlük) olarak kaydedilip görevli arşiv memurlarına teslim edilerek Müdürlüğe bildirilmesi hk.

devamını oku>>


Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (16 sayılı İthalat Tebliği) kapsamında yer alan ürünlerin ithalat denetimleri
3.7.2019

Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (16 sayılı İthalat Tebliği) kapsamında yer alan ürünlerin ithalat denetimleri

ithalat denetimlerinin yapılması ve sonuçlandırılması usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik TSE tarafından hazırlanan İthalat denetim prosedürü

devamını oku>>

Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliği
1.7.2019

Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği ve Türk Gıda Kodeksi Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

devamını oku>>

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)
29.6.2019

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

4 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) nin Başvuru koşulları, Başvuruda aranacak belgeler, Gönderilerin tasnifi, Gönderilerin tasnifi ve Gümrük müdürlüğünce alınacak tedbirler başlıklı maddelerinde değişiklik olmuştur.

devamını oku>>

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266)
29.6.2019

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266)

6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2,5 olarak belirlenmiştir.

devamını oku>>

Geçici ihraç Kapsamında Yurtdışına Çıkış Yapacak Taşıtlar
28.6.2019

Geçici ihraç Kapsamında Yurtdışına Çıkış Yapacak Taşıtlar

Geçici ihraç Kapsamında Yurtdışına Çıkış Yapacak Taşıtlar için ihraç izni sorgulanması ve başvurusu işlemlerinin 28.06.2019 tarihinden itibaren e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaya başlanılacağı hk.

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/20)
27.6.2019

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/20)

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8419.11.00.00.00 GTİP lu gazla çalışan anında su ısıtıcılar için nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

devamını oku>>

Diğer Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc