İthalat & İhracat

İhracat-İhracat Gümrük İşlemleri.
Her firmaya özel hizmet: Ticari eşyalarına Gümrükleme ve Dış Ticaret Mevzuat Danışmanlığı

Transit gümrükleme

Transit Gümrük işlemleri
Gümrük vergileri ödemeksizin Gümrüksüz Ticari eşyalarına Transit Gümrükleme ve Danışmanlığı

Gümrük belge & izin

Gümrük belge tanzim işlemleri
Türkiye ve Dünya ülke gümrüklerinde beyanı zorunlu bulunan Belge/İzin tanzimi, takibi ve Danışmanlığı

Ev & Kişisel eşyalar

Ev Eşyası Gümrük işlemleri>>
Bir ailenin bireysel ihtiyaçlarına özel hizmetler: Uluslararası Ev eşyası özel web sayfamızı ziyaret ediniz

Nasıl ihracatçı olunur?

6/1/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Ynt.'nin 4. mad.nin (e) bendine göre, ihraç edeceği mala göre ilgili  >>>>

Nasıl ithalatçı olunur?

Her gerçek kişi ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki .>>>>

Gümrük Kanunu

Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir.eşyanın .>>>>

Gümrük Tarife Cetveli

Gümrük Tarifesi neleri kapsar? Eşyanın tarife pozisyonunda ne anlaşılır? Tahlile itiraz ve İkinci tahlil? Tarife ihtilaflarına ilişkin itirazlar ve cezalar?  >>>>