Nasıl ithalatçı olunur?

Nasıl ithalatçı olunur?

Başarılı İş Adamı Nasıl Olunur

Vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi ithalat yapabilir. 

İthalatçı Belgesine gerek duyulmamaktadır. 

Özel anlaşmalara dayanan malların, kitap ve diğer yayınların ve ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Müsteşarlıkça perakende satışına izin verilen malların ithalatında vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz. 

İthalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar. 

İthal edilecek malların bedellerinin ödenmesine ilişkin olarak bankalarca veya özel finans kurumlarınca yapılacak işlemler kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir. 

İthal edilecek malların gümrüklere gelmesini müteakip, İthalat Rejimi Kararına ekli listelerde belirtilen oranlarda varsa Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu ödenmesi gerekir.

UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ; İthalat yapmak isteyen firmaların “ithalat gümrükleme hizmet sunmakta, danışmanlık hizmeti vermektedir.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc