Liman Teknik Terimler

Liman Teknik Terimler

Ardiye (İthalat - İhracat - Reefer - Transit - IMCO'lu-Boş - Taşmalı Flat - Tekne)

İşletmenin denetim ve gözetimi altında bulunan yerlerdeki konteynerlerin muhafaza edilmesi hizmetidir.

Ardiye Başlangıç-Bitiş Tarihi:

İthalat; Gemi yanaşma tarihinden konteynerin boşaltıldığı, karayoluyla ya da gemiyle dışarı çıktığı tarihe kadar oluşan bekleme süresini kapsar.

İhracat; konteynerin kara yoluyla giriş ya da dolum tarihinden gemiyle çıkış tarihine kadar oluşan süreyi kapsar.
Konteynerin tipine, türüne, malın IMCO'lu olup olmamasına ve malın konteynerden taşmasına göre değişir.

Limanda bekletilen tekerlekli vasıtalar ve terminal sahasına yük alıp vermek amacıyla gelen kara vasıtalarının işletme ile işi bittiği halde terminali terk etmemesi halinde kaldığı her gün için bulunduğu tarifenin iki katı ücrete tabidir.

Antrepo

Yükü çevre ve hava koşullarına karşı korumak amacıyla üstten ve yanlardan tamamen kapatılmış yapı.

Genel Yük / Karışık Yük

Bir konteyner gemisinde konteyner içerisinde yerleştirilmeksizin taşınan ve niteliği ve/ veya ebatları gereği spreyder ile elleçlemesi yapılamayan herhangi bir yük.

Gross Tonaj / GRT

Bir geminin zaman zaman tadil edilmiş haliyle yürürlükte olan Gemi Tonajlarının Ölçümü Uluslararası Sözleşmesi’nde yer alan yönteme uygun bir şekilde ölçülen gross tonajı.

Gün

Bir takvim günü (günün bölümleri tam bir gün addedilecektir).

Konteyner

20’, 40’ veya 45’ uzunluğunda, 8’ genişliğinde ve 8’6”/9’6” yüksekliğinde standart bir ISO konteyneri; örnek olarak, flat-rack’ler (üst ve yanları açık), soğutucu (frigorofik) konteynerler, platformlar ve tanklar verilebilir; bu konteynerlerin elleçlemeleri, spreyderlar aracılığıyla yapılmaktadır ve CSC plakalarının (zaman zaman tadil edilmiş haliyle yürürlükte olan 1972 tarihli Konteyner Emniyeti için Uluslararası Konvansiyon CSC) emniyet şartlarını karşılamaktadır.

Konteyner Depolama Alanı

Herhangi bir ebat ve tipteki konteynerlerin dolu veya boş olarak stok edildikleri depolama sahası.

Konteyner Terminali

Ambarlı limanında KUMPORT tarafından kullanılan arazi ve tesisler.

Konteyner Yük İstasyonu (CFS)

Konteyner içerisindeki yükün ayrıldığı veya tamamlandığı, muayene edildiği veya ilgili tarafların istediği, yürürlükteki kurallar veya resmi makamlar tarafından gerekli görülen sair işlemlere tabi tutulduğu alan.

LASHING / UNLASHING - Yükün Bağlanması / Çözülmesi

Tahliye edilen veya yüklenen malların gemi üzerine uygun malzeme kullanarak bağlanması yada çözülmesi hizmetidir.

Serbest / Ücretsiz Süre

Herhangi bir depolama masrafının alınmayacağı, belirlenmiş zaman dilimi.

Standart Dışı Konteyner

Her ne sebepten olursa olsun standardını kaybetmiş ve özel aksesuarlar olsa dahi Spreyder’ ın normal kullanımıyla elleçlemesi yapılamaz nitelikte standart bir konteyner.

Taşmalı Konteyner / (OOG)

Niteliğinden ve/ veya konteyner içerisindeki yükün ebatlarından dolayı elleçlemesi ancak spreyder’ a takılı özel bir aksesuarın kullanımı yla yapılması gereken herhangi bir konteyner.

Tehlikeli Yük

Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından, Uluslararası Denizyolu ile Tehlikeli Malları Taşıma Kuralları (IMDG) çerçevesinde tehlikeli olarak sınıflandırılan her türlü malzeme.

Teçhizat

Limanda yük ve konteynerlerin elleçlemesi ve taşınması için kullanılan her türlü donanım.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc