Gümrük Beyanname VEDOP - AZO Durum Sorgulaması

Gümrük Beyanname VEDOP - AZO Durum Sorgulaması

VEDOP Durumu: Beyanname kapanma tarihi ile birlikte VEDOP sistemine aktarılıp aktarılmadığı hakkında bilgi vermektedir.
AZO Durumu: Beyannamenin AZO sistemine aktarılıp aktarılmadığı konusunda bilgi vermektedir.
Çıktı Seri No: Beyannamenin Çık Seri Numarası göstermektedir.

Aşağıda Beyanname Numarasını yazarak durum sorgulaması yapabilirsiniz  (örnek:"343100EX000500" gibi)

TC. Customs Declaration VEDOP - AZO Status Questionnaire

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc