2024 - İthalat Tebliği

2024 - İthalat Tebliği

 

----Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/1)

----Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/2)

–– Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/3)

–– Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/4)

–– Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/5)

–– Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/6)

–– Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/7)

–– Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/8)

–– Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/9)

–– Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/10)

–– Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/11)

–– Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/12)

–– İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/13)

–– Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/14)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2024/15)

–– Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/16)

–– Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/17

–– Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/18)

–– Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/19)

–– Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2024/20)

–– İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2024/21)

–– Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/22)


 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc