Almanya

Almanya

ALMANYA

 

 

 

Madde

Yasak veya Koşul Durumu

Koşul Notu

Ek Belge Dosya Adı

 
 

Trikloretan

Yasak maddeler

 

 

 

Asetik asit

Yasak maddeler

 

 

 

Aseton

Yasak maddeler

 

 

 

Asetonitril. Bromobenzil siyanür

Yasak maddeler

 

 

 

Asetil benzoil peroksit. Klorobenzoil peroksit

Yasak maddeler

 

 

 

Asetilen

Yasak maddeler

 

 

 

Hava taşıtı aksamları

Şartlı kabul edilen maddeler

İthalat lisansına tabidir

 

 

Alkollü içecekler; bira

Şartlı kabul edilen maddeler

Bira ithalatı için ek belgeler gereklidir.

 

 

Alkil benzen

Yasak maddeler

 

 

 

Amonyak nitrat. Stronsiyum nitrat

Yasak maddeler

 

 

 

Amonyum hidroksit

Yasak maddeler

 

 

 

Amonyum nitrat

Yasak maddeler

 

 

 

Anhidrit amonyak

Yasak maddeler

 

 

 

Anilin yağı; sıvı

Yasak maddeler

 

 

 

Hayvansal veya bitkisel yağlar ve katı yağlar

Şartlı kabul edilen maddeler

Veteriner kontrolü, genel veteriner kayıt belgesi, hayvan sağlık sertifikası gereklidir.

Sağlık Bakanlığı internet sitesi

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en

 

Antibiyotikler

Şartlı kabul edilen maddeler

Antibiyotikler yalnızca ilaç firmaları, eczaneler veya diğer lisanslı işletmeler tarafından ithal edilebilir.

Ecza Teftiş Kurulu internet sitesi

https://www.bfarm.de/EN

 

 

Konfeksiyon veya giyim aksesuarları

Şartlı kabul edilen maddeler

 

517/94 sayılı Komisyon Tüzüğü 

 

Arsenik

Yasak maddeler

 

 

 

 

Adi metallerden eşya (çift kullanımlı mallar ve işkence için kullanılan mallar)

Şartlı kabul edilen maddeler

İşkence karşıtı önlemler ve çift kullanımlı malların gözetimi gereklidir.

 

1236/2005 sayılı Konsey Tüzüğü

428/2009 EC sayılı Konsey Tüzüğü

                                

 

Tropikal ahşaptan yapılan eşyalar

Şartlı kabul edilen maddeler

İthalat kontrolüne tabidir - CITES

Çevre Bakanlığı internet sitesi

https://www.bmu.de/en/

 

Yanıcı maddelerden yapılan eşyalar (çakmaklar)

Yasak maddeler

 

 

 

Deriden mamul eşyalar

Şartlı kabul edilen maddeler

İthalat kontrolüne tabidir - CITES

Çevre Bakanlığı internet sitesi

https://www.bmu.de/en/

338/97 sayılı Komisyon Tüzüğü

 

Bebek arabası

Şartlı kabul edilen maddeler

 

2005/84/EC sayılı Komisyon Direktifi

 

Banknotlar, yabancı kağıt paralar, seyahat çekleri

Yasak maddeler

 

 

 

Her çeşit batarya.  Deutsche Post, posta gönderilerinde lityum pilleri ve hücrelerini yasaklamaya devam edecektir.

Yasak maddeler

Bu durum,  açık ve kapalı transit posta dahil tüm gönderi kategorileri ve hem giden hem de gelen uluslararası postalar için geçerlidir;. Havayolu transferi / aktarmaları için geçerli değildir.

2019.047 sayılı UPU Genelgesi

 

Benzen

Yasak maddeler

 

 

 

Benzoil peroksit

Yasak maddeler

 

 

 

İnsan ve hayvan kanı

Yasak maddeler

 

 

 

Bromaseton. Klorasetofenon

Yasak maddeler

 

 

 

Bütan, heptan, hekzan, oktan, pentan

Yasak maddeler

 

 

 

Butanol

Yasak maddeler

 

 

 

Kalsiyum

Yasak maddeler

 

 

 

Kalsiyum klorat

Yasak maddeler

 

 

 

Kalsiyum karbür

Yasak maddeler

 

 

 

Karbondioksit. Kuru buz

Yasak maddeler

 

 

 

Karbon disülfür

Yasak maddeler

 

 

 

Karbon tetraklorür

Yasak maddeler

 

 

 

Kostik potas. Potasyum hidroksit

Yasak maddeler

 

 

 

Kostik soda. Sodyum hidroksit

Yasak maddeler

 

 

 

Selüloz nitrat (yanıcı)

Yasak maddeler

 

 

 

Çocuk bakımı eşyaları

Şartlı kabul edilen maddeler

Sertifika ibrazı – fitalat kontrolleri gereklidir.

2005/84/EC Sayılı Konsey Direktifi

 

Klor

Yasak maddeler

 

 

 

Klorobenzen

Yasak maddeler

 

 

 

Kloroform

Yasak maddeler

 

 

 

Klorofenat. Pikrik asit. Trinitrofenol

Yasak maddeler

 

 

 

Kloropikrin; sıvı

Yasak maddeler

 

 

 

Klorosilanlar. Siyanojen. Siyanojen bromür. Siyanojen klorür. Tiyofosgen.

Yasak maddeler

 

 

 

Klorosülfonik asit

Yasak maddeler

 

 

 

Kromik asit

Yasak maddeler

 

 

 

Kömür katranı özü

Yasak maddeler

 

 

 

Madeni paralar

Yasak maddeler

 

 

 

Bilgisayar ve bilgisayar aksamları

Şartlı kabul edilen maddeler

AB Uygunluk Sertifikası gereklidir.::CE işaret bilgisi

765/2008 Komisyon Tüzüğü

 

Krezol

Yasak maddeler

 

 

 

Desensitize nitrogliserin

Alkol içinde nitrogliserin; desensitize. Tetraetil ditiyopirofosfat

Yasak maddeler

 

 

 

Diyasetil peroksit. Difosjen

Yasak maddeler

 

 

 

Motorin. Gazyağı. Fuel oil. Benzin. Solventler

Yasak maddeler

 

 

 

Difenilaminklorarsin

Yasak maddeler

 

 

 

Difenilklorarsin. Levisit. Metildikloroarsin. Fenil diklorarsen; sıvı. Tetraetil kurşun. Vinil triklorosilan.

Yasak maddeler

 

 

 

Yenilebilir sebzeler; meyveler, çerezler, tahıllar, kahve, malt

Şartlı kabul edilen maddeler

Belirli ülkelerden ithal edilen belirli ürünler için bitki sağlık sertifikası gibi bitki koruma şartları veya ithalat izni gerekebilir.

Gıda Kontrol Dairesi

https://www.bvl.bund.de/EN/

 

 

Elektronik sigaralar

Şartlı kabul edilen maddeler

 

 

 

Elektronik eşyalar ve makineler

Şartlı kabul edilen maddeler

AB Uygunluk Sertifikası:: CE işaret bilgisi

765/2008 Komisyon Tüzüğü

 

Etil asetat

Yasak maddeler

 

 

 

Etil alkol

Yasak maddeler

 

 

 

Etil eter

Yasak maddeler

 

 

 

Etilen

Yasak maddeler

 

 

 

Etilendiamintetraasetik asid (EDTA)

Yasak maddeler

 

 

 

Havai fişekler; işaret fişekleri; donanma fişekleri

Yasak maddeler

 

 

 

Balık ve kabuklular; yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları

Şartlı kabul edilen maddeler

Veteriner kontrolü, genel veteriner kayıt belgesi, hayvan sağlık sertifikası

Sağlık Bakanlığı

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en.html

2007/275/EC sayılı Komisyon Kararı ve 97/78/EC sayılı Konsey Direktifi

 

 

Hayvan yemi

Şartlı kabul edilen maddeler

Veteriner kontrolü, genel veteriner kayıt belgesi, hayvan sağlık sertifikası

Sağlık Bakanlığı  https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en.html

 

Gıda takviyeleri; haplar, kapsüller, tabletler ve toz gibi

Şartlı kabul edilen maddeler

İç hukuka göre gıda takviyelerinin çoğu ilaç olarak kabul edilir. Gıda takviyeleri ve diyet ürünleri için bir Onay ve Sertifika gereklidir.

Gıda Kontrol Dairesi

https://www.bvl.bund.de/EN/

2002/46/EC Sayılı Direktif

 

 

Formaldehit

Yasak maddeler

 

 

 

Civa fülminatı

Yasak maddeler

 

 

 

Deri ve kürkler

Şartlı kabul edilen maddeler

İthalat kontrol -  CITES (nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme), kedi ve köpek kürkü yasağı

Çevre Bakanlığı

https://www.bmu.de/en/

1523/2007 sayılı Komisyon Tüzüğü

 

 

Sigortalar; fünye  (oyuncaklar dahil); ateşleyiciler; detonatörler

Yasak maddeler

 

 

 

Salgı bezleri ve tedavi amaçlı kullanılan diğer organlar

Şartlı kabul edilen maddeler

Yalnızca lisanslı şirketler tarafından ithalatı yapılabilir

Ecza Teftiş Kurulu

https://www.bfarm.de/EN

 

Helyum. Kripton. Neon. Ksenon

Yasak maddeler

 

 

 

Hidroklorik asit. Klorhidrik asit

Yasak maddeler

 

 

 

Hidroflorik asit

Yasak maddeler

 

 

 

Hidrojen siyanür. Hidrosiyanik asit. Hidrojen sülfür. Perklorik asit

Yasak maddeler

 

 

 

Hidrojen peroksit

Yasak maddeler

 

 

 

Böcek ilaçları; kemirgen öldürücü ilaçlar; mantar öldürücü ilaçlar; bitki öldürücü; dezenfektan

Şartlı kabul edilen maddeler

 

 

 

İzosiyanat. Metilizosiyanat. Toluen diizosiyanat

Yasak maddeler

 

 

 

İzopropil alkol

Yasak maddeler

 

 

 

Fildişi ve fildişinden mamul eşya

Yasak maddeler

 

 

 

Lak;  zamklar; reçineler ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar ve diğer bitkisel ürünler

Şartlı kabul edilen maddeler

Washington Konvansiyonu Kontrolleri

 

 

Her türlü lamba

Şartlı kabul edilen maddeler

Düşük voltaj direktifi – uygunluk sertifikası

2006/95/EC sayılı Direktif

CE işaret bilgisi

 

At haricindeki hayvanların derileri

Şartlı kabul edilen maddeler

İthalat kontrol - CITES

Çevre Bakanlığı

https://www.bmu.de/en/

338/97 Komisyon Tüzüğü

 

Çakmaklar

Yasak maddeler

 

 

 

Canlı hayvanlar

Yasak maddeler

 

 

 

Küllü su

Şartlı kabul edilen maddeler

 

 

 

Maneb

Yasak maddeler

 

 

 

Kibritler

Yasak maddeler

 

 

 

Etler ve yenilen sakatat

Şartlı kabul edilen maddeler

Veteriner kontrolü, genel veteriner kayıt belgesi, hayvan sağlık sertifikası

2007/275/EC sayılı Komisyon Kararı ve 97/78/EC sayılı Konsey Direktifi

Veteriner Kontrol Şubelerinin Listesi

 

Tıbbi cihazlar ve aksamları

Şartlı kabul edilen maddeler

AB Uygunluk Sertifikası

93/42 sayılı Komisyon Tüzüğü

::CE işaret bilgisi

 

Cıva

Yasak maddeler

 

 

 

Metan

Yasak maddeler

 

 

 

Metanol (metil alkol)

Yasak maddeler

 

 

 

Metil bromür

Yasak maddeler

 

 

 

Metil klorür

Yasak maddeler

 

 

 

Metil etil keton

Yasak maddeler

 

 

 

Metilen klorür

Yasak maddeler

 

 

 

Süt; Peynir;Tereyağı; Kuş yumurtaları; Doğal bal

Şartlı kabul edilen maddeler

Veteriner kontrolü, genel veteriner kayıt belgesi, hayvan sağlık sertifikası

2007/275/EC Komisyon Kararı ve 97/78/EC Konsey Direktifi

Veteriner Kontrol Şubelerinin Listesi

 

Metan, etan veya propan  halojenlenmiş türevleri ihtiva eden karışımlar; Etilen oksit, polibromine bifeniller,  poliklorlanmış bifeniller, poliklorlu terfeniller içeren karışımlar ve müstahzarlar

(tehlikeli ve/veya yanıcı)

Yasak maddeler

 

 

 

Hardal gazı. Merkaptanlar (tiyol)

Yasak maddeler

 

 

 

Naftalin

Yasak maddeler

 

 

 

Nitrik asit

Yasak maddeler

 

 

 

Nitrobenzen. Tetranitrometan

Yasak maddeler

 

 

 

Nitrojen peroksit. Nitrojen tetroksit. Nitröz oksit

Yasak maddeler

 

 

 

Azot

Yasak maddeler

 

 

 

Optik aletler; Lazer ve aksamları

Şartlı kabul edilen maddeler

 

AB Uygunluk Sertifikası

765/2008 Komisyon Tüzüğü

CE işaret bilgisi

 

Hayvan menşeli diğer ürünler

Şartlı kabul edilen maddeler

Veteriner kontrolü, genel veteriner kayıt belgesi, hayvan sağlık sertifikası

Sağlık Bakanlığı

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en.html

2007/275/EC Komisyon Kararı ve 97/98/EC Konsey Direktifi

 

Oksijen. Sıvı oksijen

Yasak maddeler

 

 

 

Boya veya vernik çıkarıcılar/incelticiler

Yasak maddeler

 

 

 

Paraformaldehit

Yasak maddeler

 

 

 

Paratiyon.  Paratiyon metil karışımı

Yasak maddeler

 

 

 

Pentaklorofenol

Yasak maddeler

 

 

 

Perklorik asit.  Hidrojen bromür

Yasak maddeler

 

 

 

Permanganat.  Potasyum permanganat

Yasak maddeler

 

 

 

Petrol destilatları.

Yasak maddeler

 

 

 

Tıbbi ürünler; İlaçlar

Şartlı kabul edilen maddeler

Yalnızca lisanslı şirketler tarafından ithalatı yapılabilir

Ecza Teftiş Kurulu

https://www.bfarm.de/EN

 

Fenol

Yasak maddeler

 

 

 

Fenilkarbilamin klorür

Yasak maddeler

 

 

 

Fosjen. Sülfür dioksit.  Tiyonil klorür

Yasak maddeler

 

 

 

Fosfin

Yasak maddeler

 

 

 

Fosforik asit

Yasak maddeler

 

 

 

Fosfor

Yasak maddeler

 

 

 

Potasyum nitrat

Yasak maddeler

 

 

 

Potasyum perklorat.  Sodyum permanganat

Yasak maddeler

 

 

 

Potasyum peroksit

Yasak maddeler

 

 

 

Değerli taşlar; mücevherler; altın; gümüş; platin; diğerleri

Şartlı kabul edilen maddeler

 

 

 

Yangın söndürücü müstahzarları

Yasak maddeler

 

 

 

Et veya balık müstahzarları

Şartlı kabul edilen maddeler

Veteriner kontrolü, genel veteriner kayıt belgesi, hayvan sağlık sertifikası

Sağlık Bakanlığı

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en.html

 

Hazır patlayıcılar (dinamit)

Yasak maddeler

 

 

 

Hazır gıda

Şartlı kabul edilen maddeler

Belirli çıkış ülkeleri için damping önleyici tedbirler uygulanabilir.

 

 

Propaganda; ırkçılık; pornografi; şiddet içeren yayınlar

Şartlı kabul edilen maddeler

 

 

 

Propan

Yasak maddeler

 

 

 

İtici tozlar (kara barut; barut tozu; vs.)

Yasak maddeler

 

 

 

Propilen oksit

Yasak maddeler

 

 

 

Provitaminler; vitaminler ve hormonlar; alkoloitler;  glikozidler

Şartlı kabul edilen maddeler

Provitaminler, vitaminler ve hormonlar yalnızca ilaç firmaları, eczaneler veya diğer lisanslı işletmeler tarafından ithal edilebilir.

Ecza Teftiş Kurulu

https://www.bfarm.de/EN

 

 

Pridrin

Yasak maddeler

 

 

 

Ham deri ve kürkler

Şartlı kabul edilen maddeler

İthalat kontrol – CITES

Çevre Bakanlığı

https://www.bmu.de/en/

338/97 Komisyon Tüzüğü

 

Şist yağı

Yasak maddeler

 

 

 

Tehlikedeki türlerin derilerinden yapılan ayakkabılar (örneğin krokodil)

Şartlı kabul edilen maddeler

İthalat kontrol – CITES

Çevre Bakanlığı

https://www.bmu.de/en/

338/97 Komisyon Tüzüğü

 

Silan

Yasak maddeler

 

 

 

Gümüş nitrit

Yasak maddeler

 

 

 

Sodyum klorit

Yasak maddeler

 

 

 

Sodyum nitrat

Yasak maddeler

 

 

 

Kalay ikiklorür

Yasak maddeler

 

 

 

Stiren

Yasak maddeler

 

 

 

Şekerler ve pudra şekeri

Şartlı kabul edilen maddeler

İthalat Kontrol Sertifikası gereklidir.

 996/2012 Konsey Tüzüğü

 

Sülfürik asit. Vitriyol; vitriyol yağı

Yasak maddeler

 

 

 

Züccaciye; ham maddesi plastik mutfak gereçleri

Şartlı kabul edilen maddeler

Sertifika ibrazı – poliamit kontrolleri

284/2011 Komisyon Tüzüğü

 

Tetraetil pirofosfat

Yasak maddeler

 

 

 

Tetrahidrofuran

Yasak maddeler

 

 

 

Tütün ve tütün mamulleri ikame ürünler

Şartlı kabul edilen maddeler

İşlenmemiş tütün yalnızca lisans ile ithal edilebilir. Sigaralar ve sigara paketlemeleri usule uygun olarak damga pullu olmalıdır.

 

 

Toluen

Yasak maddeler

 

 

 

Oyuncaklar

Şartlı kabul edilen maddeler

 

2005/84/EC Direktifi

 

Trikloroetilen

Yasak maddeler

 

 

 

Uranyum cevheri ve toryum cevheri

Yasak maddeler

 

 

 

Üre nitrat

Yasak maddeler

 

 

 

Valerik asit (pentanoik asit)

Yasak maddeler

 

 

 

Sebze ürünleri; bitki ve çiçekler

Şartlı kabul edilen maddeler

Belirli ülkelerden ithal edilen belirli ürünler için bitki sağlık sertifikası gibi bitki koruma şartları veya ithalat izni gerekebilir.

Tarım Bakanlığı

https://www.bmel.de/EN

 

 

Vinil klorür

Yasak maddeler

 

 

 

Vinil florür

Yasak maddeler

 

 

 

Gıda endüstrisi atıkları; balık unu gibi

Şartlı kabul edilen maddeler

Veteriner kontrolü, genel veteriner kayıt belgesi, hayvan sağlık sertifikası

Sağlık Bakanlığı

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en.html   

 

Tehlikedeki türlerin derilerinden yapılan saat kayışları

Şartlı kabul edilen maddeler

İthalat kontrol - CITES

Çevre Bakanlığı

https://www.bmu.de/en/

338/97 Komisyon Tüzüğü

 

Silahlar; tabancalar; pistoller; bombalar; el bombaları; fişekler; mühimmat; kılıçlar; süngüler parça ve aksesuarları

Yasak maddeler

 

 

 

Ksilen

Yasak maddeler

 

 

 

Çinko amonyum nitrat

Yasak maddeler

 

 

 

Zirkonyum pikramat

Yasak maddeler

 

 

 

Diğer Şartlı Kabul Edilen ve Yasaklı Maddeler için; lütfen varış ülkesi gümrük internet sitesini kontrol ediniz.

 

 

http://www.zoll.de/EN/Private-individuals/Postal_consignments_internet_order/postal_consignments_internet_order_node.html

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc