Almanya

Almanya

 

ALMANYA
Madde Yasak veya Koşul Durumu Koşul Notu Ek Belge Dosya Adı
Trikloretan Yasak maddeler    
Asetik asit Yasak maddeler    
Aseton Yasak maddeler    
Asetonitril. Bromobenzil siyanür Yasak maddeler    
Asetil benzoil peroksit. Klorobenzoil peroksit Yasak maddeler    
Asetilen Yasak maddeler    
Hava taşıtı aksamları Şartlı kabul edilen maddeler İthalat lisansına tabidir  
Alkollü içecekler; bira Şartlı kabul edilen maddeler Bira ithalatı için ek belgeler gereklidir.  
Alkil benzen Yasak maddeler    
Amonyak nitrat. Stronsiyum nitrat Yasak maddeler    
Amonyum hidroksit Yasak maddeler    
Amonyum nitrat Yasak maddeler    
Anhidrit amonyak Yasak maddeler    
Anilin yağı; sıvı Yasak maddeler    
Hayvansal veya bitkisel yağlar ve katı yağlar Şartlı kabul edilen maddeler Veteriner kontrolü, genel veteriner kayıt belgesi, hayvan sağlık sertifikası gereklidir. Sağlık Bakanlığı internet sitesi https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en
Antibiyotikler Şartlı kabul edilen maddeler Antibiyotikler yalnızca ilaç firmaları, eczaneler veya diğer lisanslı işletmeler tarafından ithal edilebilir. Ecza Teftiş Kurulu internet sitesi https://www.bfarm.de/EN
Konfeksiyon veya giyim aksesuarları Şartlı kabul edilen maddeler   517/94 sayılı Komisyon Tüzüğü 
Arsenik Yasak maddeler    
Adi metallerden eşya (çift kullanımlı mallar ve işkence için kullanılan mallar) Şartlı kabul edilen maddeler İşkence karşıtı önlemler ve çift kullanımlı malların gözetimi gereklidir. 1236/2005 sayılı Konsey Tüzüğü *    428/2009 EC sayılı Konsey Tüzüğü
Tropikal ahşaptan yapılan eşyalar Şartlı kabul edilen maddeler İthalat kontrolüne tabidir - CITES Çevre Bakanlığı internet sitesi https://www.bmu.de/en/
Yanıcı maddelerden yapılan eşyalar (çakmaklar) Yasak maddeler    
Deriden mamul eşyalar Şartlı kabul edilen maddeler İthalat kontrolüne tabidir - CITES Çevre Bakanlığı internet sitesi https://www.bmu.de/en/                                               338/97 sayılı Komisyon Tüzüğü
Bebek arabası Şartlı kabul edilen maddeler   2005/84/EC sayılı Komisyon Direktifi
Banknotlar, yabancı kağıt paralar, seyahat çekleri Yasak maddeler    
Her çeşit batarya.  Deutsche Post, posta gönderilerinde lityum pilleri ve hücrelerini yasaklamaya devam edecektir. Yasak maddeler Bu durum,  açık ve kapalı transit posta dahil tüm gönderi kategorileri ve hem giden hem de gelen uluslararası postalar için geçerlidir;. Havayolu transferi / aktarmaları için geçerli değildir. 2019.047 sayılı UPU Genelgesi
Benzen Yasak maddeler    
Benzoil peroksit Yasak maddeler    
İnsan ve hayvan kanı Yasak maddeler    
Bromaseton. Klorasetofenon Yasak maddeler    
Bütan, heptan, hekzan, oktan, pentan Yasak maddeler    
Butanol Yasak maddeler    
Kalsiyum Yasak maddeler    
Kalsiyum klorat Yasak maddeler    
Kalsiyum karbür Yasak maddeler    
Karbondioksit. Kuru buz Yasak maddeler    
Karbon disülfür Yasak maddeler    
Karbon tetraklorür Yasak maddeler    
Kostik potas. Potasyum hidroksit Yasak maddeler    
Kostik soda. Sodyum hidroksit Yasak maddeler    
Selüloz nitrat (yanıcı) Yasak maddeler    
Çocuk bakımı eşyaları Şartlı kabul edilen maddeler Sertifika ibrazı – fitalat kontrolleri gereklidir. 2005/84/EC Sayılı Konsey Direktifi
Klor Yasak maddeler    
Klorobenzen Yasak maddeler    
Kloroform Yasak maddeler    
Klorofenat. Pikrik asit. Trinitrofenol Yasak maddeler    
Kloropikrin; sıvı Yasak maddeler    
Klorosilanlar. Siyanojen. Siyanojen bromür. Siyanojen klorür. Tiyofosgen. Yasak maddeler    
Klorosülfonik asit Yasak maddeler    
Kromik asit Yasak maddeler    
Kömür katranı özü Yasak maddeler    
Madeni paralar Yasak maddeler    
Bilgisayar ve bilgisayar aksamları Şartlı kabul edilen maddeler AB Uygunluk Sertifikası gereklidir.::CE işaret bilgisi 765/2008 Komisyon Tüzüğü
Krezol Yasak maddeler    
Desensitize nitrogliserin Yasak maddeler    
Alkol içinde nitrogliserin; desensitize. Tetraetil ditiyopirofosfat
Diyasetil peroksit. Difosjen Yasak maddeler    
Motorin. Gazyağı. Fuel oil. Benzin. Solventler Yasak maddeler    
Difenilaminklorarsin Yasak maddeler    
Difenilklorarsin. Levisit. Metildikloroarsin. Fenil diklorarsen; sıvı. Tetraetil kurşun. Vinil triklorosilan. Yasak maddeler    
Yenilebilir sebzeler; meyveler, çerezler, tahıllar, kahve, malt Şartlı kabul edilen maddeler Belirli ülkelerden ithal edilen belirli ürünler için bitki sağlık sertifikası gibi bitki koruma şartları veya ithalat izni gerekebilir. Gıda Kontrol Dairesi : https://www.bvl.bund.de/EN/
Elektronik sigaralar Şartlı kabul edilen maddeler    
Elektronik eşyalar ve makineler Şartlı kabul edilen maddeler AB Uygunluk Sertifikası:: CE işaret bilgisi 765/2008 Komisyon Tüzüğü
Etil asetat Yasak maddeler    
Etil alkol Yasak maddeler    
Etil eter Yasak maddeler    
Etilen Yasak maddeler    
Etilendiamintetraasetik asid (EDTA) Yasak maddeler    
Havai fişekler; işaret fişekleri; donanma fişekleri Yasak maddeler    
Balık ve kabuklular; yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları Şartlı kabul edilen maddeler Veteriner kontrolü, genel veteriner kayıt belgesi, hayvan sağlık sertifikası Sağlık Bakanlığı: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en.html -                                                          2007/275/EC sayılı Komisyon Kararı ve 97/78/EC sayılı Konsey Direktifi
Hayvan yemi Şartlı kabul edilen maddeler Veteriner kontrolü, genel veteriner kayıt belgesi, hayvan sağlık sertifikası Sağlık Bakanlığı  https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en.html
Gıda takviyeleri; haplar, kapsüller, tabletler ve toz gibi Şartlı kabul edilen maddeler İç hukuka göre gıda takviyelerinin çoğu ilaç olarak kabul edilir. Gıda takviyeleri ve diyet ürünleri için bir Onay ve Sertifika gereklidir. Gıda Kontrol Dairesi   https://www.bvl.bund.de/EN/                                2002/46/EC Sayılı Direktif
Formaldehit Yasak maddeler    
Civa fülminatı Yasak maddeler    
Deri ve kürkler Şartlı kabul edilen maddeler İthalat kontrol -  CITES (nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme), kedi ve köpek kürkü yasağı Çevre Bakanlığı : https://www.bmu.de/en/                 1523/2007 sayılı Komisyon Tüzüğü
Sigortalar; fünye  (oyuncaklar dahil); ateşleyiciler; detonatörler Yasak maddeler    
Salgı bezleri ve tedavi amaçlı kullanılan diğer organlar Şartlı kabul edilen maddeler Yalnızca lisanslı şirketler tarafından ithalatı yapılabilir Ecza Teftiş Kurulu: https://www.bfarm.de/EN
Helyum. Kripton. Neon. Ksenon Yasak maddeler    
Hidroklorik asit. Klorhidrik asit Yasak maddeler    
Hidroflorik asit Yasak maddeler    
Hidrojen siyanür. Hidrosiyanik asit. Hidrojen sülfür. Perklorik asit Yasak maddeler    
Hidrojen peroksit Yasak maddeler    
Böcek ilaçları; kemirgen öldürücü ilaçlar; mantar öldürücü ilaçlar; bitki öldürücü; dezenfektan Şartlı kabul edilen maddeler    
İzosiyanat. Metilizosiyanat. Toluen diizosiyanat Yasak maddeler    
İzopropil alkol Yasak maddeler    
Fildişi ve fildişinden mamul eşya Yasak maddeler    
Lak;  zamklar; reçineler ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar ve diğer bitkisel ürünler Şartlı kabul edilen maddeler Washington Konvansiyonu Kontrolleri  
Her türlü lamba Şartlı kabul edilen maddeler Düşük voltaj direktifi – uygunluk sertifikası 2006/95/EC sayılı Direktif // CE işaret bilgisi
At haricindeki hayvanların derileri Şartlı kabul edilen maddeler İthalat kontrol - CITES Çevre Bakanlığı : https://www.bmu.de/en/                 1523/2007 sayılı Komisyon Tüzüğü
Çakmaklar Yasak maddeler    
Canlı hayvanlar Yasak maddeler    
Küllü su Şartlı kabul edilen maddeler    
Maneb Yasak maddeler    
Kibritler Yasak maddeler    
Etler ve yenilen sakatat Şartlı kabul edilen maddeler Veteriner kontrolü, genel veteriner kayıt belgesi, hayvan sağlık sertifikası 2007/275/EC sayılı Komisyon Kararı ve 97/78/EC sayılı Konsey Direktifi //// Veteriner Kontrol Şubelerinin Listesi
Tıbbi cihazlar ve aksamları Şartlı kabul edilen maddeler AB Uygunluk Sertifikası 93/42 sayılı Komisyon Tüzüğü /// ::CE işaret bilgisi
Cıva Yasak maddeler    
Metan Yasak maddeler    
Metanol (metil alkol) Yasak maddeler    
Metil bromür Yasak maddeler    
Metil klorür Yasak maddeler    
Metil etil keton Yasak maddeler    
Metilen klorür Yasak maddeler    
Süt; Peynir;Tereyağı; Kuş yumurtaları; Doğal bal Şartlı kabul edilen maddeler Veteriner kontrolü, genel veteriner kayıt belgesi, hayvan sağlık sertifikası 2007/275/EC Komisyon Kararı ve 97/78/EC Konsey Direktifi  //// Veteriner Kontrol Şubelerinin Listesi
Metan, etan veya propan  halojenlenmiş türevleri ihtiva eden karışımlar; Etilen oksit, polibromine bifeniller,  poliklorlanmış bifeniller, poliklorlu terfeniller içeren karışımlar ve müstahzarlar //////  (tehlikeli ve/veya yanıcı) Yasak maddeler    
Hardal gazı. Merkaptanlar (tiyol) Yasak maddeler    
Naftalin Yasak maddeler    
Nitrik asit Yasak maddeler    
Nitrobenzen. Tetranitrometan Yasak maddeler    
Nitrojen peroksit. Nitrojen tetroksit. Nitröz oksit Yasak maddeler    
Azot Yasak maddeler    
Optik aletler; Lazer ve aksamları Şartlı kabul edilen maddeler AB Uygunluk Sertifikası 765/2008 Komisyon TüzüğüB //// CE işaret bilgisi
Hayvan menşeli diğer ürünler Şartlı kabul edilen maddeler Veteriner kontrolü, genel veteriner kayıt belgesi, hayvan sağlık sertifikası Sağlık Bakanlığı: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en.html -                                                          2007/275/EC sayılı Komisyon Kararı ve 97/78/EC sayılı Konsey Direktifi
Oksijen. Sıvı oksijen Yasak maddeler    
Boya veya vernik çıkarıcılar/incelticiler Yasak maddeler    
Paraformaldehit Yasak maddeler    
Paratiyon.  Paratiyon metil karışımı Yasak maddeler    
Pentaklorofenol Yasak maddeler    
Perklorik asit.  Hidrojen bromür Yasak maddeler    
Permanganat.  Potasyum permanganat Yasak maddeler    
Petrol destilatları. Yasak maddeler    
Tıbbi ürünler; İlaçlar Şartlı kabul edilen maddeler Yalnızca lisanslı şirketler tarafından ithalatı yapılabilir Ecza Teftiş Kurulu //// https://www.bfarm.de/EN
Fenol Yasak maddeler    
Fenilkarbilamin klorür Yasak maddeler    
Fosjen. Sülfür dioksit.  Tiyonil klorür Yasak maddeler    
Fosfin Yasak maddeler    
Fosforik asit Yasak maddeler    
Fosfor Yasak maddeler    
Potasyum nitrat Yasak maddeler    
Potasyum perklorat.  Sodyum permanganat Yasak maddeler    
Potasyum peroksit Yasak maddeler    
Değerli taşlar; mücevherler; altın; gümüş; platin; diğerleri Şartlı kabul edilen maddeler    
Yangın söndürücü müstahzarları Yasak maddeler    
Et veya balık müstahzarları Şartlı kabul edilen maddeler Veteriner kontrolü, genel veteriner kayıt belgesi, hayvan sağlık sertifikası Sağlık Bakanlığı : https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en.html
Hazır patlayıcılar (dinamit) Yasak maddeler    
Hazır gıda Şartlı kabul edilen maddeler Belirli çıkış ülkeleri için damping önleyici tedbirler uygulanabilir.  
Propaganda; ırkçılık; pornografi; şiddet içeren yayınlar Şartlı kabul edilen maddeler    
Propan Yasak maddeler    
İtici tozlar (kara barut; barut tozu; vs.) Yasak maddeler    
Propilen oksit Yasak maddeler    
Provitaminler; vitaminler ve hormonlar; alkoloitler;  glikozidler Şartlı kabul edilen maddeler Provitaminler, vitaminler ve hormonlar yalnızca ilaç firmaları, eczaneler veya diğer lisanslı işletmeler tarafından ithal edilebilir. Ecza Teftiş Kurulu : https://www.bfarm.de/EN
Pridrin Yasak maddeler    
Ham deri ve kürkler Şartlı kabul edilen maddeler İthalat kontrol – CITES Çevre Bakanlığı : https://www.bmu.de/en/    *****338/97 Komisyon Tüzüğü
Şist yağı Yasak maddeler    
Tehlikedeki türlerin derilerinden yapılan ayakkabılar (örneğin krokodil) Şartlı kabul edilen maddeler İthalat kontrol – CITES Çevre Bakanlığı : https://www.bmu.de/en/    *****338/97 Komisyon Tüzüğü
Silan Yasak maddeler    
Gümüş nitrit Yasak maddeler    
Sodyum klorit Yasak maddeler    
Sodyum nitrat Yasak maddeler    
Kalay ikiklorür Yasak maddeler    
Stiren Yasak maddeler    
Şekerler ve pudra şekeri Şartlı kabul edilen maddeler İthalat Kontrol Sertifikası gereklidir.  996/2012 Konsey Tüzüğü
Sülfürik asit. Vitriyol; vitriyol yağı Yasak maddeler    
Züccaciye; ham maddesi plastik mutfak gereçleri Şartlı kabul edilen maddeler Sertifika ibrazı – poliamit kontrolleri 284/2011 Komisyon Tüzüğü
Tetraetil pirofosfat Yasak maddeler    
Tetrahidrofuran Yasak maddeler    
Tütün ve tütün mamulleri ikame ürünler Şartlı kabul edilen maddeler İşlenmemiş tütün yalnızca lisans ile ithal edilebilir. Sigaralar ve sigara paketlemeleri usule uygun olarak damga pullu olmalıdır.  
Toluen Yasak maddeler    
Oyuncaklar Şartlı kabul edilen maddeler   2005/84/EC Direktifi
Trikloroetilen Yasak maddeler    
Uranyum cevheri ve toryum cevheri Yasak maddeler    
Üre nitrat Yasak maddeler    
Valerik asit (pentanoik asit) Yasak maddeler    
Sebze ürünleri; bitki ve çiçekler Şartlı kabul edilen maddeler Belirli ülkelerden ithal edilen belirli ürünler için bitki sağlık sertifikası gibi bitki koruma şartları veya ithalat izni gerekebilir. Tarım Bakanlığı: https://www.bmel.de/EN
Vinil klorür Yasak maddeler    
Vinil florür Yasak maddeler    
Gıda endüstrisi atıkları; balık unu gibi Şartlı kabul edilen maddeler Veteriner kontrolü, genel veteriner kayıt belgesi, hayvan sağlık sertifikası Sağlık Bakanlığı : https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en.html 
Tehlikedeki türlerin derilerinden yapılan saat kayışları Şartlı kabul edilen maddeler İthalat kontrol - CITES Çevre Bakanlığı : https://www.bmu.de/en/    *****338/97 Komisyon Tüzüğü
Silahlar; tabancalar; pistoller; bombalar; el bombaları; fişekler; mühimmat; kılıçlar; süngüler parça ve aksesuarları Yasak maddeler    
Ksilen Yasak maddeler    
Çinko amonyum nitrat Yasak maddeler    
Zirkonyum pikramat Yasak maddeler    
Diğer Şartlı Kabul Edilen ve Yasaklı Maddeler için; lütfen varış ülkesi gümrük internet sitesini kontrol ediniz.     http://www.zoll.de/EN/Private-individuals/Postal_consignments_internet_order/postal_consignments_internet_order_node.html

 

 

 

ALMANYA
Madde Yasak veya Koşul Durumu Koşul Notu Ek Belge Dosya Adı
Trikloretan Yasak maddeler    
Asetik asit Yasak maddeler    
Aseton Yasak maddeler    
Asetonitril. Bromobenzil siyanür Yasak maddeler    
Asetil benzoil peroksit. Klorobenzoil peroksit Yasak maddeler    
Asetilen Yasak maddeler    
Hava taşıtı aksamları Şartlı kabul edilen maddeler İthalat lisansına tabidir  
Alkollü içecekler; bira Şartlı kabul edilen maddeler Bira ithalatı için ek belgeler gereklidir.  
Alkil benzen Yasak maddeler    
Amonyak nitrat. Stronsiyum nitrat Yasak maddeler    
Amonyum hidroksit Yasak maddeler    
Amonyum nitrat Yasak maddeler    
Anhidrit amonyak Yasak maddeler    
Anilin yağı; sıvı Yasak maddeler    
Hayvansal veya bitkisel yağlar ve katı yağlar Şartlı kabul edilen maddeler Veteriner kontrolü, genel veteriner kayıt belgesi, hayvan sağlık sertifikası gereklidir. Sağlık Bakanlığı internet sitesi https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en
Antibiyotikler Şartlı kabul edilen maddeler Antibiyotikler yalnızca ilaç firmaları, eczaneler veya diğer lisanslı işletmeler tarafından ithal edilebilir. Ecza Teftiş Kurulu internet sitesi https://www.bfarm.de/EN
Konfeksiyon veya giyim aksesuarları Şartlı kabul edilen maddeler   517/94 sayılı Komisyon Tüzüğü 
Arsenik Yasak maddeler    
Adi metallerden eşya (çift kullanımlı mallar ve işkence için kullanılan mallar) Şartlı kabul edilen maddeler İşkence karşıtı önlemler ve çift kullanımlı malların gözetimi gereklidir. 1236/2005 sayılı Konsey Tüzüğü *    428/2009 EC sayılı Konsey Tüzüğü
Tropikal ahşaptan yapılan eşyalar Şartlı kabul edilen maddeler İthalat kontrolüne tabidir - CITES Çevre Bakanlığı internet sitesi https://www.bmu.de/en/
Yanıcı maddelerden yapılan eşyalar (çakmaklar) Yasak maddeler    
Deriden mamul eşyalar Şartlı kabul edilen maddeler İthalat kontrolüne tabidir - CITES Çevre Bakanlığı internet sitesi https://www.bmu.de/en/                                               338/97 sayılı Komisyon Tüzüğü
Bebek arabası Şartlı kabul edilen maddeler   2005/84/EC sayılı Komisyon Direktifi
Banknotlar, yabancı kağıt paralar, seyahat çekleri Yasak maddeler    
Her çeşit batarya.  Deutsche Post, posta gönderilerinde lityum pilleri ve hücrelerini yasaklamaya devam edecektir. Yasak maddeler Bu durum,  açık ve kapalı transit posta dahil tüm gönderi kategorileri ve hem giden hem de gelen uluslararası postalar için geçerlidir;. Havayolu transferi / aktarmaları için geçerli değildir. 2019.047 sayılı UPU Genelgesi
Benzen Yasak maddeler    
Benzoil peroksit Yasak maddeler    
İnsan ve hayvan kanı Yasak maddeler    
Bromaseton. Klorasetofenon Yasak maddeler    
Bütan, heptan, hekzan, oktan, pentan Yasak maddeler    
Butanol Yasak maddeler    
Kalsiyum Yasak maddeler    
Kalsiyum klorat Yasak maddeler    
Kalsiyum karbür Yasak maddeler    
Karbondioksit. Kuru buz Yasak maddeler    
Karbon disülfür Yasak maddeler    
Karbon tetraklorür Yasak maddeler    
Kostik potas. Potasyum hidroksit Yasak maddeler    
Kostik soda. Sodyum hidroksit Yasak maddeler    
Selüloz nitrat (yanıcı) Yasak maddeler    
Çocuk bakımı eşyaları Şartlı kabul edilen maddeler Sertifika ibrazı – fitalat kontrolleri gereklidir. 2005/84/EC Sayılı Konsey Direktifi
Klor Yasak maddeler    
Klorobenzen Yasak maddeler    
Kloroform Yasak maddeler    
Klorofenat. Pikrik asit. Trinitrofenol Yasak maddeler    
Kloropikrin; sıvı Yasak maddeler    
Klorosilanlar. Siyanojen. Siyanojen bromür. Siyanojen klorür. Tiyofosgen. Yasak maddeler    
Klorosülfonik asit Yasak maddeler    
Kromik asit Yasak maddeler    
Kömür katranı özü Yasak maddeler    
Madeni paralar Yasak maddeler    
Bilgisayar ve bilgisayar aksamları Şartlı kabul edilen maddeler AB Uygunluk Sertifikası gereklidir.::CE işaret bilgisi 765/2008 Komisyon Tüzüğü
Krezol Yasak maddeler    
Desensitize nitrogliserin Yasak maddeler    
Alkol içinde nitrogliserin; desensitize. Tetraetil ditiyopirofosfat
Diyasetil peroksit. Difosjen Yasak maddeler    
Motorin. Gazyağı. Fuel oil. Benzin. Solventler Yasak maddeler    
Difenilaminklorarsin Yasak maddeler    
Difenilklorarsin. Levisit. Metildikloroarsin. Fenil diklorarsen; sıvı. Tetraetil kurşun. Vinil triklorosilan. Yasak maddeler    
Yenilebilir sebzeler; meyveler, çerezler, tahıllar, kahve, malt Şartlı kabul edilen maddeler Belirli ülkelerden ithal edilen belirli ürünler için bitki sağlık sertifikası gibi bitki koruma şartları veya ithalat izni gerekebilir. Gıda Kontrol Dairesi : https://www.bvl.bund.de/EN/
Elektronik sigaralar Şartlı kabul edilen maddeler    
Elektronik eşyalar ve makineler Şartlı kabul edilen maddeler AB Uygunluk Sertifikası:: CE işaret bilgisi 765/2008 Komisyon Tüzüğü
Etil asetat Yasak maddeler    
Etil alkol Yasak maddeler    
Etil eter Yasak maddeler    
Etilen Yasak maddeler    
Etilendiamintetraasetik asid (EDTA) Yasak maddeler    
Havai fişekler; işaret fişekleri; donanma fişekleri Yasak maddeler    
Balık ve kabuklular; yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları Şartlı kabul edilen maddeler Veteriner kontrolü, genel veteriner kayıt belgesi, hayvan sağlık sertifikası Sağlık Bakanlığı: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en.html -                                                          2007/275/EC sayılı Komisyon Kararı ve 97/78/EC sayılı Konsey Direktifi
Hayvan yemi Şartlı kabul edilen maddeler Veteriner kontrolü, genel veteriner kayıt belgesi, hayvan sağlık sertifikası Sağlık Bakanlığı  https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en.html
Gıda takviyeleri; haplar, kapsüller, tabletler ve toz gibi Şartlı kabul edilen maddeler İç hukuka göre gıda takviyelerinin çoğu ilaç olarak kabul edilir. Gıda takviyeleri ve diyet ürünleri için bir Onay ve Sertifika gereklidir. Gıda Kontrol Dairesi   https://www.bvl.bund.de/EN/                                2002/46/EC Sayılı Direktif
Formaldehit Yasak maddeler    
Civa fülminatı Yasak maddeler    
Deri ve kürkler Şartlı kabul edilen maddeler İthalat kontrol -  CITES (nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme), kedi ve köpek kürkü yasağı Çevre Bakanlığı : https://www.bmu.de/en/                 1523/2007 sayılı Komisyon Tüzüğü
Sigortalar; fünye  (oyuncaklar dahil); ateşleyiciler; detonatörler Yasak maddeler    
Salgı bezleri ve tedavi amaçlı kullanılan diğer organlar Şartlı kabul edilen maddeler Yalnızca lisanslı şirketler tarafından ithalatı yapılabilir Ecza Teftiş Kurulu: https://www.bfarm.de/EN
Helyum. Kripton. Neon. Ksenon Yasak maddeler    
Hidroklorik asit. Klorhidrik asit Yasak maddeler    
Hidroflorik asit Yasak maddeler    
Hidrojen siyanür. Hidrosiyanik asit. Hidrojen sülfür. Perklorik asit Yasak maddeler    
Hidrojen peroksit Yasak maddeler    
Böcek ilaçları; kemirgen öldürücü ilaçlar; mantar öldürücü ilaçlar; bitki öldürücü; dezenfektan Şartlı kabul edilen maddeler    
İzosiyanat. Metilizosiyanat. Toluen diizosiyanat Yasak maddeler    
İzopropil alkol Yasak maddeler    
Fildişi ve fildişinden mamul eşya Yasak maddeler    
Lak;  zamklar; reçineler ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar ve diğer bitkisel ürünler Şartlı kabul edilen maddeler Washington Konvansiyonu Kontrolleri  
Her türlü lamba Şartlı kabul edilen maddeler Düşük voltaj direktifi – uygunluk sertifikası 2006/95/EC sayılı Direktif // CE işaret bilgisi
At haricindeki hayvanların derileri Şartlı kabul edilen maddeler İthalat kontrol - CITES Çevre Bakanlığı : https://www.bmu.de/en/                 1523/2007 sayılı Komisyon Tüzüğü
Çakmaklar Yasak maddeler    
Canlı hayvanlar Yasak maddeler    
Küllü su Şartlı kabul edilen maddeler    
Maneb Yasak maddeler    
Kibritler Yasak maddeler    
Etler ve yenilen sakatat Şartlı kabul edilen maddeler Veteriner kontrolü, genel veteriner kayıt belgesi, hayvan sağlık sertifikası 2007/275/EC sayılı Komisyon Kararı ve 97/78/EC sayılı Konsey Direktifi //// Veteriner Kontrol Şubelerinin Listesi
Tıbbi cihazlar ve aksamları Şartlı kabul edilen maddeler AB Uygunluk Sertifikası 93/42 sayılı Komisyon Tüzüğü /// ::CE işaret bilgisi
Cıva Yasak maddeler    
Metan Yasak maddeler    
Metanol (metil alkol) Yasak maddeler    
Metil bromür Yasak maddeler    
Metil klorür Yasak maddeler    
Metil etil keton Yasak maddeler    
Metilen klorür Yasak maddeler    
Süt; Peynir;Tereyağı; Kuş yumurtaları; Doğal bal Şartlı kabul edilen maddeler Veteriner kontrolü, genel veteriner kayıt belgesi, hayvan sağlık sertifikası 2007/275/EC Komisyon Kararı ve 97/78/EC Konsey Direktifi  //// Veteriner Kontrol Şubelerinin Listesi
Metan, etan veya propan  halojenlenmiş türevleri ihtiva eden karışımlar; Etilen oksit, polibromine bifeniller,  poliklorlanmış bifeniller, poliklorlu terfeniller içeren karışımlar ve müstahzarlar //////  (tehlikeli ve/veya yanıcı) Yasak maddeler    
Hardal gazı. Merkaptanlar (tiyol) Yasak maddeler    
Naftalin Yasak maddeler    
Nitrik asit Yasak maddeler    
Nitrobenzen. Tetranitrometan Yasak maddeler    
Nitrojen peroksit. Nitrojen tetroksit. Nitröz oksit Yasak maddeler    
Azot Yasak maddeler    
Optik aletler; Lazer ve aksamları Şartlı kabul edilen maddeler AB Uygunluk Sertifikası 765/2008 Komisyon TüzüğüB //// CE işaret bilgisi
Hayvan menşeli diğer ürünler Şartlı kabul edilen maddeler Veteriner kontrolü, genel veteriner kayıt belgesi, hayvan sağlık sertifikası Sağlık Bakanlığı: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en.html -                                                          2007/275/EC sayılı Komisyon Kararı ve 97/78/EC sayılı Konsey Direktifi
Oksijen. Sıvı oksijen Yasak maddeler    
Boya veya vernik çıkarıcılar/incelticiler Yasak maddeler    
Paraformaldehit Yasak maddeler    
Paratiyon.  Paratiyon metil karışımı Yasak maddeler    
Pentaklorofenol Yasak maddeler    
Perklorik asit.  Hidrojen bromür Yasak maddeler    
Permanganat.  Potasyum permanganat Yasak maddeler    
Petrol destilatları. Yasak maddeler    
Tıbbi ürünler; İlaçlar Şartlı kabul edilen maddeler Yalnızca lisanslı şirketler tarafından ithalatı yapılabilir Ecza Teftiş Kurulu //// https://www.bfarm.de/EN
Fenol Yasak maddeler    
Fenilkarbilamin klorür Yasak maddeler    
Fosjen. Sülfür dioksit.  Tiyonil klorür Yasak maddeler    
Fosfin Yasak maddeler    
Fosforik asit Yasak maddeler    
Fosfor Yasak maddeler    
Potasyum nitrat Yasak maddeler    
Potasyum perklorat.  Sodyum permanganat Yasak maddeler    
Potasyum peroksit Yasak maddeler    
Değerli taşlar; mücevherler; altın; gümüş; platin; diğerleri Şartlı kabul edilen maddeler    
Yangın söndürücü müstahzarları Yasak maddeler    
Et veya balık müstahzarları Şartlı kabul edilen maddeler Veteriner kontrolü, genel veteriner kayıt belgesi, hayvan sağlık sertifikası Sağlık Bakanlığı : https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en.html
Hazır patlayıcılar (dinamit) Yasak maddeler    
Hazır gıda Şartlı kabul edilen maddeler Belirli çıkış ülkeleri için damping önleyici tedbirler uygulanabilir.  
Propaganda; ırkçılık; pornografi; şiddet içeren yayınlar Şartlı kabul edilen maddeler    
Propan Yasak maddeler    
İtici tozlar (kara barut; barut tozu; vs.) Yasak maddeler    
Propilen oksit Yasak maddeler    
Provitaminler; vitaminler ve hormonlar; alkoloitler;  glikozidler Şartlı kabul edilen maddeler Provitaminler, vitaminler ve hormonlar yalnızca ilaç firmaları, eczaneler veya diğer lisanslı işletmeler tarafından ithal edilebilir. Ecza Teftiş Kurulu : https://www.bfarm.de/EN
Pridrin Yasak maddeler    
Ham deri ve kürkler Şartlı kabul edilen maddeler İthalat kontrol – CITES Çevre Bakanlığı : https://www.bmu.de/en/    *****338/97 Komisyon Tüzüğü
Şist yağı Yasak maddeler    
Tehlikedeki türlerin derilerinden yapılan ayakkabılar (örneğin krokodil) Şartlı kabul edilen maddeler İthalat kontrol – CITES Çevre Bakanlığı : https://www.bmu.de/en/    *****338/97 Komisyon Tüzüğü
Silan Yasak maddeler    
Gümüş nitrit Yasak maddeler    
Sodyum klorit Yasak maddeler    
Sodyum nitrat Yasak maddeler    
Kalay ikiklorür Yasak maddeler    
Stiren Yasak maddeler    
Şekerler ve pudra şekeri Şartlı kabul edilen maddeler İthalat Kontrol Sertifikası gereklidir.  996/2012 Konsey Tüzüğü
Sülfürik asit. Vitriyol; vitriyol yağı Yasak maddeler    
Züccaciye; ham maddesi plastik mutfak gereçleri Şartlı kabul edilen maddeler Sertifika ibrazı – poliamit kontrolleri 284/2011 Komisyon Tüzüğü
Tetraetil pirofosfat Yasak maddeler    
Tetrahidrofuran Yasak maddeler    
Tütün ve tütün mamulleri ikame ürünler Şartlı kabul edilen maddeler İşlenmemiş tütün yalnızca lisans ile ithal edilebilir. Sigaralar ve sigara paketlemeleri usule uygun olarak damga pullu olmalıdır.  
Toluen Yasak maddeler    
Oyuncaklar Şartlı kabul edilen maddeler   2005/84/EC Direktifi
Trikloroetilen Yasak maddeler    
Uranyum cevheri ve toryum cevheri Yasak maddeler    
Üre nitrat Yasak maddeler    
Valerik asit (pentanoik asit) Yasak maddeler    
Sebze ürünleri; bitki ve çiçekler Şartlı kabul edilen maddeler Belirli ülkelerden ithal edilen belirli ürünler için bitki sağlık sertifikası gibi bitki koruma şartları veya ithalat izni gerekebilir. Tarım Bakanlığı: https://www.bmel.de/EN
Vinil klorür Yasak maddeler    
Vinil florür Yasak maddeler    
Gıda endüstrisi atıkları; balık unu gibi Şartlı kabul edilen maddeler Veteriner kontrolü, genel veteriner kayıt belgesi, hayvan sağlık sertifikası Sağlık Bakanlığı : https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en.html 
Tehlikedeki türlerin derilerinden yapılan saat kayışları Şartlı kabul edilen maddeler İthalat kontrol - CITES Çevre Bakanlığı : https://www.bmu.de/en/    *****338/97 Komisyon Tüzüğü
Silahlar; tabancalar; pistoller; bombalar; el bombaları; fişekler; mühimmat; kılıçlar; süngüler parça ve aksesuarları Yasak maddeler    
Ksilen Yasak maddeler    
Çinko amonyum nitrat Yasak maddeler    
Zirkonyum pikramat Yasak maddeler    
Diğer Şartlı Kabul Edilen ve Yasaklı Maddeler için; lütfen varış ülkesi gümrük internet sitesini kontrol ediniz.     http://www.zoll.de/EN/Private-individuals/Postal_consignments_internet_order/postal_consignments_internet_order_node.html

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc